Solidan krov nije pokriven samo jednom ljepenkom, nego i parnom branom, baznom podlogom i izolacijom. Ti isti su spojeni sa tekućim proizvodima, primer-ima, hladnim ljepilom, mastik ljepilom,.. Završnu ljepenku je moguće postaviti na dva načina –  toplim (paljenjem) ili hladnim (ljepljenjem) spajanjem – rubovi se u oba slučajeva pale zbog sigurnije zaštite.

DERBIGUM® ima u ponudi sve potrebne hidroizolacijske materijale (toplinska izolacija nije uključena) za dugotrajnu zaštitu Vašeg objekta. Optimalna zaštita, štednja energije,
vrt na krovu, ekološki proizvodi,… Šta god imate na umu, DERBIGUM® nudi pravo riješenje.

DERBIGUM® proizvode podjelili smo u neke od kategorija :